Dialyysi hoitona

Krooninen munuaisten vajaatoiminta saattaa kehittyä aikaa myöten keinomunuais- eli dialyysihoitoa vaativaksi. Dialyysihoidolla voidaan osittain korvata omien munuaisten toiminta. Dialyysissä elimistöstä poistetaan kuona-aineita sekä ylimääräistä nestettä. Samalla sekä suola- että happo-emästasapaino korjaantuvat. On tärkeää aloittaa hoito mahdollisimman aikaisin tarpeen ilmettyä.


Dialyysi voidaan tehdä joko kotona tai sairaalassa. Peritoneaalidialyysissa (PD) käytetään vatsakalvoa suodattimena kuona-aineiden ja liian nesteen poistamiseksi. Hemodialyysissä (HD) veri puhdistetaan suodattamalla se dialysaattorissa. Myös hemodialyysiin tarvittavat laitteet on mahdollista saada kotiin osassa sairaanhoitopiireistä.

Koti on ihmisen paras paikka

Useimmissa tapauksissa dialyysihoito voidaan tehdä kotona joko itsenäisesti tai avustetusti. Kodinomaisessa ympäristössä tai muutoin omatoimisesti suoritettu hoito mahdollistaa aktiivisen perhe-elämän ja sosiaalisen elämän ylläpidon sekä työssäkäynnin, sillä se antaa vapauden suunnitella dialyysihoidon sopimaan omaan päivittäiseen rytmiin. Automaattinen PD-hoito (APD) voidaan tehdä potilaan nukkuessa, joten päivät jäävät vapaaksi työssäkäyntiin, opiskeluun tai harrastuksiin. Osittaisenkin omatoimisuuden on todettu vaikuttavan myönteisesti hyvinvointiin.


Kotona tapahtuva hoito antaa vapautta, mutta omatoimisuus tuo samalla päivittäisen vastuun hoidon suorittamisesta ja hoito-ohjeiden noudattamisesta. Hoidon toteutuksen raporttien perusteella lääkäri ja hoitaja ottavat kantaa hoitoon. Viime kädessä PD-hoitaja ja lääkäri vastaavat hoidosta. Sairaaloiden dialyysiyksikössä tapahtuvissa hoidossa henkilökunta avustaa potilasta ja seuraa vointia sekä hoidon etenemistä.


Eri hoitovaihtoehdoissa on hyvät ja huonot puolensa. On tärkeätä muistaa, ettei hoitomuodon valintaa joudu tekemään yksin, vaan siinä auttavat aina oman dialyysiyksikön lääkäri ja dialyysihoitaja. Jos sinusta tuntuu, ettei hoitomuoto ole sinulle sopiva, voit aina keskustella hoitomuodon vaihtamisesta lääkärisi kanssa.

 

Päivitetty: 5.4.2012
Lähetä tämä sivu sähköpostinaTulosta
Lisätietoa

PD = Peritoneaalidialyysi
        (vatsakalvodialyysi) 
HD = Hemodialyysi
APD= Automaattinen peritoneaalidialyysi
CAPD = Käsin tehtävä peritoneaalidialyysi, ”pussidialyysi”

© Baxter | Legal Notice | Cookies | Dialyysi.fi -verkkosivuston on laatinut Baxter yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.