Hemodialyysi

Hemo on kreikkaa ja tarkoittaa verta. Dialysis tarkoittaa suodatusta. Hemodialyysi (HD) on siis veren suodattamista. Hemodialyysissä verestä poistetaan kuona-aineet suodattamalla se koneellisesti dialysaattorissa.

Ennen kuin hemodialyysi voidaan aloittaa, tarvitaan fisteli, eli "pääsy suoneen". Kirurgi tekee fistelin ihon alle yhdistämällä toisiinsa valtimon ja laskimon. Yleensä fisteli tehdään käsivarteen. Fisteli lisää laskimoiden verenvirtausta, mikä helpottaa dialyysineulojen pistämistä ja lisää hoidon tehoa.

Sairaalassa hemodialyysihoito tehdään yleensä kolme kertaa viikossa ennalta määrättyinä ajankohtina. Kukin hoitokerta kestää 4-5 tuntia. Jokaista hemodialyysiä varten fisteliin asetetaan kaksi neulaa. Hemodialyysilaitteen veripumppu kierrättää verta neulaan yhdistettyä letkua pitkin suodattimeen eli dialysaattoriin, josta puhdistettu veri palaa toisen letkuston sekä toisen neulan kautta takaisin kehoon. Yhdellä kertaa vain pieni määrä verta on kehon ulkopuolella dialysaattorissa. Molemmat neulat poistetaan hoidon päättyessä ja pistokohdat peitetään laastarilla tai sidoksella.

Mikäli fisteliä ei syystä tai toisesta ole mahdollista rakentaa, asennetaan kaulalle joko väliaikainen tai pysyvä katetri, jonka kautta dialyysi suoritetaan.

Koska hemodialyysi tehdään vain joka toinen päivä, kehoon kertyy hoitokertojen välillä nestettä ja kuona-aineita. Siksi tarvitaan ruokavalio- ja nesterajoituksia.

Hemodialyysi voidaan tehdä:

  • Hemodialyysiyksikössä sairaalassa, jossa hoitaja asettaa neulat käsivarteen ja valvoo dialyysiä. Sairaalassa joutuu käymään yleensä kolme kertaa viikossa etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti. Joissakin sairaalayksiköissä on myös omatoiminen yksikkö, jossa asiakas kokoaa itse koneensa; esim. Oulu, Tampere, Turku ja Helsinki.
  • Avodialyysiasemalla, jossa potilas ottaa itse aktiivisen roolin hoidossa aseman henkilöstön valvonnassa. Tässäkin hoitomuodossa joutuu noudattamaan sovittua aikataulua ja käymään asemalla yleensä kolme kertaa viikossa.
  • Kotona, jossa potilas tekee hoidon itsenäisesti tai omaisten avustamana. Kotidialyysihoidon suorittaminen vaatii 2-3 kuukauden pituisen koulutusjakson sairaalassa. Kotihoidon etuja on, että matkustaminen sairaalaan tai dialyysiasemalle jää pois ja että hoito voidaan suorittaa itselle sopivana ajankohtana. Kotihemodialyysissä tarvitaan tila dialyysikoneelle ja tarvikkeiden varastoimiseen sekä mahdollisesti muutostöitä kodissa laiteasennuksia varten.


Koulutusta kotihemodialyysiin ei ole saatavilla kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Päivitetty: 18.3.2010
Lähetä tämä sivu sähköpostinaTulosta
nainen joen varrella
Lisätietoa

Lisää tietoa hemodialyysistä löydät Munuais- ja maksaliiton verkkosivuilta

© Baxter | Legal Notice | Cookies | Dialyysi.fi -verkkosivuston on laatinut Baxter yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.