Yhteiskunnan tuki

Yhteiskunta tukee dialyysihoidossa olevan arkea erilaisin tuin. Koska tarpeet ovat yksilöllisiä, parhaiten arkipäivän asioissa sinua osaavat auttaa viranomaiset sekä sairaalan sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on neuvoa ja ohjata sosiaaliturvaan, sosiaalipalveluihin sekä potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijä voi auttaa sekä sairastunutta että omaisia yhteydenpidossa eri viranomaisiin ja avustaa esimerkiksi erilaisten hakemusten ja muiden asiakirjojen tekemisessä.

Peritoneaalidialyysinesteet kuuluvat erityiskorvattaviin lääkkeisiin. Muut dialyysihoitoon tarvittavat tarvikkeet ovat maksuttomia.

Tukea tarjoavat myös oma kotikunta ja KELA. Tukea voi saada mm. työllistymiseen, kuntoutumiseen ja omaishoitoon. Munuais- ja maksaliitto ry on laatinut sosiaalioppaan munuais- ja maksasairaiden sekä heidän omaistensa tueksi sosiaaliturva-asioissa. Oppaassa on tietoa munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvaetuuksista.

KELA
Munuais- ja maksaliiton sosiaaliopas

 

Päivitetty: 30.9.2008
Lähetä tämä sivu sähköpostinaTulosta
Nainen hattu päässä istumassa ulkona
© Baxter | Legal Notice | Cookies | Dialyysi.fi -verkkosivuston on laatinut Baxter yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.