Dialyysi.fi

Parisuhde

On hyvin yleistä, että ihmiset kokevat muutoksia parisuhteessa munuaisten vajaatoiminnan toteamisen jälkeen. Munuaispotilaalle voi helposti muodostua negatiivinen käsitys omasta kehostaan. Dialyysipotilaat taas voivat kokea fistelin tai PD-katetrin olemassaolon ahdistavana. Tällaiset tunteet, yhdistettynä muihin munuaisten vajaatoiminnan kanssa elämiseen liittyviin huoliin, voivat aiheuttaa ongelmia parisuhteessa ja seksuaalisessa kanssakäymisessä.

Toinen kumppaneista usein ottaa huolehtijan roolin toisen ollessa sairas. Terve kumppani ei välttämättä halua häiritä sairastavaa seksuaalisella kanssakäymisellä.

Kumppani, jolla on munuaisten vajaatoiminta, voi myös kamppailla huonon itsetunnon kanssa. Ja jos tuntee itsensä arvottomaksi, fyysisesti epämiellyttäväksi tai jopa taakaksi toiselle, ei seksi huvita. Myöhemmin, kun hoito on kohentanut vointia, halu uudistaa seksuaalinen suhde voi myös luoda uusia paineita.

Tällaisten ongelmien ratkaiseminen vaatii sekä aikaa että kärsivällisyyttä molemmilta osapuolilta.

Tärkeää on jatkaa kommunikoimista kumppanin kanssa. Puhuminen dialyysihoitajan kanssa voi olla avuksi. Kuuntelemisen ja ongelmien ymmärtämisen lisäksi hän voi auttaa löytämään psykologin tai terapeutin, jolle potilas tai potilaan kumppani voi puhua.

Seksuaalisuus

Monet ovat huomanneet sukupuolisen halun olevan vähäinen ennen dialyysin aloittamista ja vielä sen jälkeenkin. Tähän on useampia syitä.

Munuaistauti on myrkytystila, josta ennen dialyysin aloittamista esiintyvä pahoinvointi, päänsärky ja väsymys ovat oireita. Eri ihmiset kärsivät näistä oireista eri tavoin, mutta monen kohdalla pelkässä elämästä selviämisessä on kylliksi. Hoidon aloituksen jälkeen olo kohenee vähitellen, jolloin myös sukupuolinen halu voi löytyä uudelleen.

Miehillä seksuaalinen kyky voi heikentyä uremian seurauksena, mutta siihen löytyy useinmiten apua, kun asiasta puhuu rohkeasti lääkärin kanssa.

Joitakin häiritsee myös vatsassa oleva katetri sekä partnerin suhtautuminen siihen.

Nämä tunteet ovat tavallisia ja kummaltakin osapuolelta vaaditaan kärsivällisyyttä ja ymmärtämystä. Keskustelu hankalilta tuntuvista asioista ja niiden ratkaisusta, kertominen omista tunteista kaiken uuden keskellä sekä peritoneaalidialyysin tarjoamien mahdollisuuksien ymmärtäminen ovat omiaan auttamaan eteenpäin.

Hedelmällisyys

Joillakin dialyysihoidossa olevilla naisilla säilyvät kuukautiset. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita hedelmällisyyden säilymistä. Dialyysihoidon aikana raskaus ei ole toivottavaa ja ehkäisystä on huolehdittava. Munuaissiirron jälkeen hedelmällisyys yleensä paranee ja raskaaksi tulon mahdollisuus kasvaa. Perhesuunnittelusta on hyvä keskustella lääkärin kanssa jo hoidon alkuvaiheessa.

 

Päivitetty: 30.9.2008
Lähetä tämä sivu sähköpostinaTulosta
© Baxter | Legal Notice | Cookies | Dialyysi.fi -verkkosivuston on laatinut Baxter yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.