Kotona tai sairaalassa

Useimmissa tapauksissa dialyysihoito voidaan tehdä kotona peritoneaalidialyysinä joko itsenäisesti tai avustetusti. Kotona suoritettu PD-hoito on suositeltavin aktiivisen perhe-elämän ja sosiaalisen elämän ylläpitoon, sillä se antaa vapauden suunnitella dialyysihoito sopimaan omaan päivittäiseen rytmiin. Automaattinen PD-hoito (APD) voidaan suorittaa nukkuessa, joten päivät jäävät vapaaksi työssäkäyntiin, opiskeluun tai harrastuksiin. Myös hemodialyysiin tarvittavat laitteet on mahdollista saada kotiin osassa sairaanhoitopiireistä.

Kotona tapahtuva hoito antaa vapautta hoitojen aikataulujen suunnitteluun, mutta omatoimisuus tuo samalla päivittäisen vastuun hoidon suorittamisesta ja hoito-ohjeiden noudattamisesta. Hoidon toteutuksen raporttien perusteella asiantuntijat ottavat kantaa hoitoon. Viime kädessä PD-hoitaja ja lääkäri vastaavat hoidosta. Sairaaloiden dialyysiyksiköissä tapahtuvissa hoidossa henkilökunta on avustamassa potilasta ja seuraamassa vointia sekä hoidon etenemistä.

Hoitomuodon valintaa voi lähestyä useasta eri näkökulmasta. Kaikissa vaihtoehdoissa on hyvät ja huonot puolensa, mutta joku niistä on aina tarpeen riippuen elämäntilanteesta ja potilaan tarpeista. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, ettei hoitomuodon valintaa joudu tekemään yksin, vaan siinä auttavat aina oman dialyysiyksikön lääkäri ja dialyysihoitaja. Et ole sidottu yhteen hoitomuotoon - jos sinusta tuntuu, ettei hoitomuoto ole sinulle sopiva, voit aina keskustella hoitomuodon vaihtamisesta lääkärisi kanssa.

Päivitetty: 4.9.2008
Lähetä tämä sivu sähköpostinaTulosta
© Baxter | Legal Notice | Cookies | Dialyysi.fi -verkkosivuston on laatinut Baxter yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.